Stichting Drijvende Sportlocaties

Doel

De stichting heeft ten doel het bedenken en ontwikkelen van drijvende sportlocaties, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Uitdagingen

Nederland is een dichtbevolkt en dichtbebouwd land waar wonen, werken en recreëren op een klein oppervlak dient plaats te vinden. Door de sterke bevolkingsgroei van de afgelopen jaren is de beschikbare ruimte voor deze functies met 67% afgenomen. Volgens cijfers van de CBS is het recreatieterrein voor inwoners van de Randstad en overige steden relatief beperkt beschikbaar.

Recreatieterrein per inwoner

Tevens zorgen de klimaatveranderingen voor grote uitdagingen in het laaggelegen Nederland met de Randstad in het bijzonder. Dit belangrijke stedelijk gebied en economisch centra ligt in een kwetsbare delta door een stijgende zeespiegel en de grotere intensiteit van het slechte weer.

Kansen

De Stichting Drijvende Sportlocaties anticipeert op deze klimaatveranderingen en volgt een adaptieve strategie. Klimaatbestendig bouwen door drijvende bouwwerken te bedenken en te ontwikkelen welke eveneens zijn te combineren met waterberging. Deze klimaatrobuuste bouwmethode is de oplossing voor de sportlocaties van de toekomst.

Bovendien betreft het aandeel oppervlaktewater in Nederland 16% en heeft het de mogelijkheid om extra vierkante meters voor sportlocaties te realiseren. Niet elke vierkante meter wateroppervlak is geschikt voor watersportactiviteiten, maar kan wel worden gebruikt om drijvende sportlocaties op te bouwen. Stichting Drijvende Sportlocaties combineert bestaande sporten met drijvend bouwen en realiseert hierdoor eigentijdse en vernieuwende recreatieve voorzieningen. Wij zien het water als onze vriend en een belangrijk middel om ons doel te halen, water is onze bouwgrond.

Vernieuwend

Met deze locaties op het water ontstaan er unieke plekken voor de vrijetijdsbesteding van alle Nederlanders. In de beperkte beschikbare recreatieve locaties van de Randstad maakt de Stichting Drijvende Sportlocaties deze gebieden aantrekkelijker voor studenten, young professionals, kansrijke gezinnen en empty nesters. Echter, ook voor minder kansrijke gezinnen moet het zo laagdrempelig mogelijk worden om te kunnen sporten.

Of je nu wel of geen stedeling bent, iedereen verdient het om in zijn nabije omgeving te kunnen sporten en drijvende sportlocaties zorgen hiervoor. Deze uitbreiding op bestaande buitenruimtes is zowel permanent als tijdelijk realiseerbaar. Door namelijk gebruik te maken van de verplaatsbaarheid is het mogelijk om bepaalde gebieden of evenementen een extra impuls te geven.

De drijvende sportlocaties zijn de ontmoetingsplekken die zorgen voor sociale binding en maatschappelijke participatie. Door het vernieuwende karakter van sportlocaties op het water worden tal van doelgroepen verleidt om te gaan sporten. Sport verbind en water maant tot kalmte het zorgt voor de ideale mix om naar hartenlust een sport te beoefenen. Vergeet daarbij niet dat deze ook nog eens verplaatsbaar zijn en dus overal in de omgeving inzetbaar zijn en kunnen bijdragen aan een gebiedsontwikkeling.

Activiteiten

Stichting Drijvende sportlocaties houdt zich onder andere bezig met:

 • Het doen behartigen van en bijdrage aan een kwalitatief woon- en leefklimaat.
 • De mogelijkheden over drijvende sportlocaties vergroten door onze eigen kennis en ervaring te delen met anderen.
 • Promoten, bevorderen en stimuleren van drijvend bouwen om ervoor te zorgen dat er een cultuuromslag plaatsvindt van bouwen op het land naar bouwen op het water.
 • Het onderhouden van contacten met anderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt.
 • Deelnemen aan verschillende initiatieven.
 • Innovatieve, kwalitatief hoogstaande sportfaciliteiten op het water bedenken.
 • Positieve tendens als woonstad voor steden versterken door slim gebruik te maken van het aanwezige wateroppervlakte.
 • Stedelijke voorzieningen zoals buitenspeelruimte & sportlocaties op het water realiseren welke bijdragen aan een aantrekkelijk woon- & leefklimaat.
 • Realiseren van extra vierkante meters t.b.v. vrijetijdsbesteding, zodat een nieuw gebied ontstaat waar stad en water elkaar zullen doen versterken.
 • Demonstraties organiseren met tijdelijke drijvende recreatieve voorzieningen.
 • Voorzien van binnenstedelijke ontwikkeling middels drijvend bouwen.
 • Enthousiast maken van investeerders en politici om op het water te bouwen.
 • Bevordering en uitbreiding van bestaande buitenruimtes en zo kwaliteit toe te voegen aan de omgeving tot in de lengte van jaren.
 • Onderdeel worden van toekomstige drijvende wijken.
 • Vernieuwende sportlocaties realiseren waar iedereen kan gaan sporten.
 • Kansen identificeren en hard maken.
 • Sportlocaties op het water aantrekkelijk maken voor diverse groepen mensen.

Meetbaar

Deze vernieuwende stedelijke voorzieningen bedenken en ontwikkelen we in heel Nederland. Echter, de focus zal liggen om de drijvende sportlocaties in de Randstad te laten doen verschijnen. In 2020 moet er uiteindelijk 1000 m2 wateroppervlak zijn voorzien van een drijvend object waarop gerecreëerd kan worden:

 • In 2016 eenmaal demonstratie met een drijvende sportlocatie
 • In 2017 eenmaal demonstratie met een drijvende sportlocatie en 250 m2 permanent
 • In 2018 eenmaal demonstratie met een drijvende sportlocatie en 250 m2 permanent
 • In 2019 eenmaal demonstratie met een drijvende sportlocatie en 250 m2 permanent
 • In 2020 eenmaal demonstratie met een drijvende sportlocatie en 250 m2 permanent

Bestuur

J. Huijsman

De functie van voorzitter wordt vervuld door Jerry Huijsman van Drijvend Rotterdam . Jerry is een bevlogen woonbootbewoner en heeft het drijvend bouwen omarmd. Zijn missie is om middels deze bouwkunst steden attractiever en klimaatbestendiger te maken.

Carel Weber

De rol van secretaris / penningmeester is weggelegd aan Carel Lourens Weber. Hij is eigenaar van het visualisatiebureau StudioRAL. Carel is er van overtuigd dat door de versnellende urbanisatie en klimaatverandering bouwen op het water de toekomst is.

Projecten

De Padelbak

Een unieke plek midden in de stad Rotterdam waar gesport kan worden. Het is de drijvende sportlocatie voor de beoefening van padel, badminton, mini-tennis en volleybal. Met de Padelbak wordt een nieuw gebied gecreëerd op het water van de Stadshavens om zo een positieve bijdrage te leveren aan het woon- en leefklimaat van de stad. Lees hier meer over op de websites PadelBak en Citylab. Vrijetijdsbesteding in een nieuw gebied waar stad en water elkaar zullen versterken, dat is ‘de PadelBak’

de PadelBak

Drijvende sportlocatie tijdens WHD2016

Tijdens de wereldhavendagen van 2, 3 en 4 september werd het met steun van Aqua Dock en gemeente Rotterdam mogelijk om te sporten op het water van Stadshavens. Dit was de eerste demonstratie van een tijdelijk drijvende recreatieve voorziening en gaf ons de gelegenheid om anderen te inspireren en enthousiast te maken. Op een eigentijds en vernieuwende manier kon er gedurende drie dagen kennis gemaakt worden met de sport padel.

drijvend sportveld rotterdam

 

 

Stichting Drijvende Sportlocaties
Deel dit bericht:
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail